Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου και Δημιουργία Μητροπολίτικου Πάρκου

ανάπλαση φαληρικού όρμου

Ο Φαληρικός Όρμος έχει λειτουργήσει γεωγραφικά και ιστορικά, ως η ανοιχτή πύλη της Αθήνας προς τη θάλασσα.
Η Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζει την ανάπτυξη ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, εστιάζοντας στην αειφορία, και επιδιώκοντας να εξασφαλίσει διέξοδο της πόλης προς τη θάλασσα και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε ένα Μεσογειακό Τοπίο. Το έργο στοχεύει σε πολύπλευρα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, σε συμβατότητα με τα υπό ανάπτυξη έργα στο παράκτιο μέτωπο της Αττικής, από το Φάληρο έως το Σούνιο.


Η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, με τη δημιουργία του Πάρκου, θα προσφέρει ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, επανασυνδέοντας την πόλη με το θαλάσσιο μέτωπο, προσφέροντας βελτιωμένη ποιότητα ζωής στους κάτοικους και στους επισκέπτες και δημιουργώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες.

Παρουσίαση του Έργου

Image

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

Image

Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Image
Image

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.