• 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/44/cropped-1626077551.jpeg
401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  • 1 Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Αττική 11525, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αττικής
  • Λεπτομέρειες
  • Χάρτης
  • Φωτογραφίες

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ιδιοκτήτρια του οικοδομικού συγκροτήματος του πρώην 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.


ΜΝΗΜΕΙΟ:
Δυνάμει της 3756/28-01-2010 αποφάσεως Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Τ.Α.Α.Π.Θ. 46/2010) και της Δ.Ν.Σ.Α.Κ./38014/576/26-04-2012 αποφάσεως Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Α.Α.Π 160/2012) τα επτά (-7-) από τα δεκατέσσερα (-14-) κτήρια του συγκροτήματος κυρήχθηκαν διατηρητέα και μνημεία.


ΠΡΟΤΑΣΗ:
Προτείνεται η αποκατάσταση και επανάχρηση των τριών κτηρίων  η οποία περιλαμβάνει αλλαγή χρήσης, επισκευή των βλαβών, διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων και ενίσχυση των στοιχείων των υφισταμένων φερόντων οργανισμών τους.


Στο έργο έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες :

• Καθαιρέσεις στέγης, πλινθοδομών, στοιχείων σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών, επιχρισμάτων, κουφωμάτων, ψευδοροφών και επικεραμώσεων, αποξηλώσεις δαπέδων και διαλογή πλακών.
• Απομάκρυνση νεώτερων κατασκευών από το εσωτερικό των κτηρίων και έκφραξη ανοιγμάτων όψεων.
• Εκσκαφές, ανακατασκευή λιθοδομών κτηρίου Κ2, κατασκευή νέων πλακών, στατική ενίσχυση κτηρίων Κ1, Κ2, Κ3, νέα εσωτερικά χωρίσματα & κατασκευή νέας στέγης.
• Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολογικές εργασίες Η/Μ εξοπλισμού εντός και εκτός των τριών κτιρίων
• Κουφώματα, Χρωματισμοί, Επιστρώσεις δαπέδων.
• Κατασκευή υποσταθμού και τοίχου αντιστήριξης στον περιβάλλοντα χώρο
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

- Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 90% περίπου του συνολικού φυσικού αντικειμένου και σε ποσοστό 83% του οικονομικού αντικειμένου.


Η κατασκευή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος και την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τύπος
Κτηριακά
Προγραμματική Σύμβαση:
28-12-2017 (υπογραφή) έως 28-12-2021
Χρηματοδότηση:
Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ ΕΡΓΟΥ: 01.072.9723.01.011)
Προϋπολογισμός Έργου:
14.000.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία Διαγωνισμού:
25-06-2018 (προσφ) 29-06-2018 (αποσφρ)
Ανάδοχος:
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ
Έκπτωση:
59,13%
Υπογραφή Σύμβασης:
06-05-2019
Αρχική Σύμβαση (ΑΣ):
5.722.183,03 € (με ΦΠΑ)
Εκτιμώμενη Λήξη Έργου (με βάσει αίτημα παράτασης του αναδόχου ή κατ΄ εκτίμηση):
15-07-2021
Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (από την έναρξη του έργου):
90%
Ημερομηνία Ενημέρωσης:
Αθήνα, 08-06-2021

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.