• Αποκατάσταση ζημιών στην τοπική κοινότητα Κινέττας

Αποκατάσταση ζημιών στην τοπική κοινότητα Κινέττας

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/59/apokatastasi-zimion-stin-topiki-koinotita-kinettas_1646308892.jpeg
Αποκατάσταση ζημιών στην τοπική κοινότητα Κινέττας
  • Λεπτομέρειες
  • Χάρτης

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/2019 στην τοπική κοινότητα  Κινέττας»

(Π.Ε. Δ.Α.)

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών της ΠΕΟΑΚ, και λοιπού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττική, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η οδική γέφυρα στο ρέμα της Πίκας


•    Εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων του μεγάλου όγκου των από ανάντη φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών, κλπ, ή και της τυχόν αυτοφυούς βλάστησης, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η ροή των ομβρίων,
•    Εργασίες  αντιστήριξης των πρανών και επισκευή / συντήρηση  των τεχνικών , όπου αυτό απαιτείται
•    Εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης από το οδικό δίκτυο του οικισμού του συσσωρευμένων φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών κλπ,
•    Εργασίες καθαρισμού των φραγμένων φρεατίων, αγωγών, οχετών
•    Εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης, ανακατασκευής οδών του οικισμού Κινέττας αρμοδιότητας του Δήμου  .

Τύπος
Υδραυλικά
Προϋπολογισμός Έργου:
18.950.000,00€ με ΦΠΑ
Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (από την έναρξη του έργου):
0%
Ημερομηνία Ενημέρωσης:
Ιούνιος 2021

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.