• ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/56/cropped-1626164884.jpeg
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
  • ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ
  • Λεπτομέρειες
  • Χάρτης
  • Φωτογραφίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία του πρώτου τμήματος των έργων διευθέτησης του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη στο Θριάσιο Πεδίο και ειδικότερα η κατασκευή του αγωγού εκτροπής του χειμάρρου Αγ. Ιωάννη από την εκβολή του στο χ. Σαρανταπόταμο (Χ.Θ. 0+000) μέχρι την περιοχή που ο αγωγός εκτροπής συναντά τη φυσική κοίτη του ρέματος     (Χ.Θ. 1+010), η διεύρυνση και διευθέτηση της κοίτης μέχρι την περιοχή του Αεροδρομίου Ελευσίνας (Χ.Θ. 1+400), καθώς και ορισμένες εργασίες διευθέτησης του χ. Σαρανταπόταμου από εκβολή του στη θάλασσα μέχρι τη γέφυρα της Ν.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου (σε μήκος 850μ.) Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα έργα για τη διασταύρωση του αγωγού εκτροπής του ρ. Αγ. Ιωάννη με τη Ν.Ε.Ο Αθηνών -  Κορίνθου και τις γραμμές του ΟΣΕ.


ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου από Χ.Θ. 0+58,00 ~ Χ.Θ. 0+126,14, από  Χ.Θ. 0+151,28 ~ Χ.Θ. 0+955,16. Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του έργου, ανάντη της Χ.Θ. 0+955,16.
Στο τμήμα του έργου πριν από την Χ.Θ. 0+058,00 δεν έχουν μέχρι σήμερα γίνει εργασίες, διότι ο αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων του Αεροδρομίου Ελευσίνας, εμποδίζει την κατασκευή του έργου και πρέπει να συνδεθεί στον συλλεκτήρα Δ της ΕΥΔΑΠ.
Στο τμήμα του έργου από Χ.Θ. 0+126,14 ~ Χ.Θ. 0+151,28 θα ξεκινήσουν εντός του μηνός οι εργασίες, διότι πρέπει πρέπει να μεταφερθούν από τους αρμόδιους ΟΚΩ, υφιστάμενοι αγωγοί που εμποδίζουν την κατασκευή του έργου :
o    Αγωγός ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ διαμέτρου Ø600 στην Χ.Θ. 0+137,10
o    Αγωγοί μικρής διαμέτρου ΔΕΗ, ΟΤΕ, VODAFONE, FORTHNET, WIND κλπ από Χ.Θ. 0+135,40 έως Χ.Θ. 0+146,10.
Ήδη οι αρμόδιοι ΟΚΩ έχουν ξεκινήσει τη μεταφορά των αγωγών τους.
Το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε 85% περίπου του συνολικού φυσικού αντικειμένου (περιλαμβανομένης και της 1ης ΣΣΕ) και σε 83% του οικονομικού αντικειμένου.


ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ.Ε. Π.Α.
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –
κατά περίπτωση ασκεί χρέη Προϊσταμένης Αρχής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τύπος
Υδραυλικά
Χρηματοδότηση:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013, ΣΑΕ 085/8» και «ΕΣΠΑ 2014-2020»
Προϋπολογισμός Έργου:
12.800.000 €
Ημερομηνία Διαγωνισμού:
30-04-2013
Ανάδοχος:
ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.
Έκπτωση:
38,74%
Υπογραφή Σύμβασης:
13-11-2013
Αρχική Σύμβαση (ΑΣ):
7.840.834,47 € με ΦΠΑ
ΛΗΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (με βάσει την τελευταία εγκεκριμένη παράταση):
31-12-2021
Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (από την έναρξη του έργου):
85%
Ημερομηνία Ενημέρωσης:
Αθήνα, 13-05-2021
Συμβατικό αντικείμενο με ΦΠΑ:
11.849.151,67 €

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.