• ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/57/cropped-1626165519.jpeg
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  • Δήμος Καισαριανής
  • Λεπτομέρειες
  • Χάρτης
  • Φωτογραφίες

«Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καισαριανής», (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή ή ανακατασκευή του οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με αγωγούς από πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41 και εσωτερικής διαμέτρου Φ200, με σκοπό την κατάργηση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης στον Δήμο Καισαριανής, όπως περιγράφηκε ανωτέρω. Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν, ανέρχεται σε 6.500,00 μέτρα. Στην αρχή κάθε αγωγού, σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης ή κλίσης και σε ενδιάμεσες θέσεις, όπως υποδεικνύονται στη Μελέτη, θα τοποθετηθούν προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα. Προβλέπεται η κατασκευή 195,00 φρεατίων επίσκεψης. Στις προσόψεις των οικημάτων θα επισημανθούν τα σημεία, όπου θα γίνεται η εκβολή των λυμάτων. Στα σημεία αυτά, θα τοποθετηθεί φρεάτιο, το οποίο θα εκβάλλει, μέσω συνδετήριου αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41 και εσωτερικής διαμέτρου Φ125, στον συλλεκτήριο αγωγό του αποχετευτικού δικτύου. προβλέπεται η κατασκευή 900,00 ιδιωτικών συνδέσεων.

Τύπος
Υδραυλικά
Προϋπολογισμός Έργου:
3.250.000,00 € με ΦΠΑ
Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (από την έναρξη του έργου):
65%
Ημερομηνία Ενημέρωσης:
Ιούνιος 2021

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.