• ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/48/cropped-1626088923.jpeg
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
  • Λεπτομέρειες
  • Φωτογραφίες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο αφορά επισκευές και επεμβάσεις Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών πάσης φύσεως μικρής ή και μεγάλης έκτασης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, και αφορούν κυρίως αποκαταστάσεις φθορών που προκαλούνται από τη χρήση τους, καθόσον είναι υπηρεσίες εν λειτουργία στις οποίες υπάρχει αθρόα προσέλευση συναλλασσόμενων πολιτών. Τα κτήρια επέμβασης υπηρεσιών της Περιφέρειας είναι είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
   
-  Στο έργο έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες :
  Αποκαταστάσεις φθορών, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και επεκτάσεις σε κτίρια της Περιφέρειας Αττικής (Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, κλιματισμού, χρωματισμοί, διαμερισματώσεις κ.τ.λ)
-  Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 85,00 % περίπου του συνολικού φυσικού αντικειμένου και  σε ποσοστό 73,12 % του οικονομικού αντικειμένου.

Τύπος
Κτηριακά
Προϋπολογισμός Μελέτης:
2.460.000,00 €
Χρηματοδότηση:
Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9739.01.003) του ειδικού φορέα 01.072
Προϋπολογισμός Έργου:
2.460.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία Διαγωνισμού:
27.06.2017
Ανάδοχος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & Σια Ε.Ε.
Έκπτωση:
66,66%
Υπογραφή Σύμβασης:
14.03.2018
Αρχική Σύμβαση (ΑΣ):
995.274,55 € με ΦΠΑ
ΛΗΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (με βάσει την τελευταία εγκεκριμένη παράταση):
13.03.2021
Εκτιμώμενη Λήξη Έργου (με βάσει αίτημα παράτασης του αναδόχου ή κατ΄ εκτίμηση):
12.10.2021
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τελευταία) (απ / ημερομηνία / αριθμός ) (ποσό):
απ 1006001/29.10.2020 ΔΤΕΠΑ - 7η εντολή - 95.410,16 € με ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (από την έναρξη του έργου):
727.721,63 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία Ενημέρωσης:
Αθήνα, 04.03.2021
Η τοποθεσία της έργου δεν έχει καθοριστεί

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.