• ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/53/cropped-1626096958.jpeg
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ
  • Λεπτομέρειες
  • Φωτογραφίες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο αφορά εργασίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Οδούς Αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών όπως αυτές καθορίζονται στην 4422/Ε.Ο./30.08.2007 (ΦΕΚ 1787Β’/06.09.2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.


ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:    

Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 25,00%  του συνολικού φυσικού αντικειμένου και σε ποσοστό 16,00% περίπου του οικονομικού αντικειμένου.
    
    
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ                           

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – κατά περίπτωση ασκεί χρέη Προϊσταμένης Αρχής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τύπος
Οδοποιία
Χρηματοδότηση:
Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ ΕΡΓΟΥ: 01.072.9789.01.007)
Προϋπολογισμός Έργου:
1.500.000,00€ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Διαγωνισμού:
18.09.2019
Ανάδοχος:
TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκπτωση:
70%
Υπογραφή Σύμβασης:
22.06.2020
Αρχική Σύμβαση (ΑΣ):
467.360,01 € (με ΦΠΑ)
ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (από την έναρξη του έργου):
64.646,74 €
Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (από την έναρξη του έργου):
25%
Η τοποθεσία της έργου δεν έχει καθοριστεί

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.