• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΒΡΥΣΑΚΙ" ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΒΡΥΣΑΚΙ" ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/73/kataskevi-diktyou-omvrion-ydaton-kai-diefthetisi-rematos-vrysaki-dimou-dionysou_1645446404.jpeg
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΒΡΥΣΑΚΙ" ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
  • 18 Σωκράτους, Άγιος Στέφανος 145 65, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
  • Λεπτομέρειες
  • Χάρτης
  • Φωτογραφίες
  • ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες διευθέτησης ρέματος ΒΡΥΣΑΚΙ της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου σε μήκος 2500μ. και κατασκευή αγωγών ομβρίων με διατομές Φ50,60,80,100,120,160 μήκους 7900μ.

Στην πορεία του έργου έγινε:

  • Τροποποίηση μελέτης που αφορούσε στην μεταφορά των ομβρίων υδάτων με νέα όδευση παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ λόγω αδυναμίας κατασκευής κατάντι της σιδηροδρομικής γραμμής που μετέφερε τα όμβρια απευθείας στο ρέμα Βρυσάκι.

  • Σύναψη 1ης Σ.Σ. λόγω δαπανών της ανωτέρω τροποποίησης της μελέτης και επί πλέον για την αντικατάσταση της αντιστήριξης των πρανών με χαλύβδινες πασαλοσανίδες αντί των ξυλοζευγμάτων, λόγω στενότητας χώρου, ύπαρξης οικιών και τοίχων αντιστήριξης.

 

Τύπος
Υδραυλικά
Συνημμένα
Προγραμματική Σύμβαση:
ΕΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χρηματοδότηση:
Συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5027355 και σύναψη 1ΣΣΕ από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ9775.05.017)
Προϋπολογισμός Έργου:
6.980.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία Διαγωνισμού:
29-06-2017
Ανάδοχος:
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ
Έκπτωση:
64,86%
Υπογραφή Σύμβασης:
22/03/2018
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1ης ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
02-07-2020
Αρχική Σύμβαση (ΑΣ):
2.524.283,43 € με ΦΠΑ (ΑΣ)
ΛΗΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (με βάσει την τελευταία εγκεκριμένη παράταση):
05/03/2022
ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (από την έναρξη του έργου):
91%
Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (από την έναρξη του έργου):
95%
Ημερομηνία Ενημέρωσης:
Παλλήνη, 08-02-2022
Συμβατικό αντικείμενο με ΦΠΑ:
2.524.283,43 € με ΦΠΑ (ΑΣ)
  • Έχει ολοκληρωθεί το 99,5% των σωληνωτών αγωγών. Επίκειται η κατασκευή 100μ σωληνωτού αγωγού Φ100 παράλληλα με τις γραμμές του τραίνου, καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της δουλείας διέλευσης μεταξύ ΟΣΕ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

  • Εκκρεμεί η κατασκευή 3 τεχνικών εντός του ρέματος, καθώς και η διευθέτησή του σε μήκος 600μ, λόγω της καθυστέρησης αδειοδότησης των εργασιών κοπής και εκρίζωσης μεγάλων δέντρων εντός του ρέματος.

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.