Ενημέρωση για επειγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2024

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα μέσα Απριλίου – μέσα Ιουνίου 2024, διενεργήθηκαν επείγουσες εργασίες καθαρισμού, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2023, σε τμήματα των παρακάτω ρεμάτων των Δήμων Αχαρνών και Σαρωνικού:

Δήμος Αχαρνών

  • Ρέμα επί της οδού Ασπροποτάμου
  • Ρέμα Αγ. Διονυσίου
  • Ρέμα επί της οδού Νερομάνας
  • Ρέμα Αγ. Ιωάννη Ρώσου

Δήμος Σαρωνικού

  • Ρέμα Αγ. Νικολάου
  • Ρέμα Γαλάζιας Ακτής
  • Ρέμα Κιτέζας

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚO - 1ο Αρχείο

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚO - 2ο Αρχείο

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.