Ενημέρωση για ολοκλήρωση καθαρισμού ρεμάτων στους δήμους Αλίμου, Αθηναίων και Αχαρνών

  1. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 7 δέντρων του ρέματος Αρχαίου Θεάτρου από την οδό Ηρώος Μάτση έως την οδό Πλαπούτα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 477498.965 και Y = 4198283.738 έως Χ = 477762.97 και Υ = 4198914.148)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.1159352)
  2. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 2 δέντρων του ρέματος πλησίον της οδού Επινίκου στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 476932.838 και Y = 4208540.502 έως Χ = 477022.267 και Υ = 4208489.835)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.1303894)
  3. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 3 δέντρων του ρέματος Κηφισού πλησίον της οδού Νερόμυλου στα διοικητικά όρια του Δήμου Αχαρνών (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 Χ = 477811.032 και Y = 4212718.887)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.1268741-ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 13).

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.