Ενημέρωση για ολοκλήρωση καθαρισμού ρεμάτων στους δήμους Πεντέλης και Αγίου Δημητρίου

  1. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 4 δέντρων του ρέματος πλησίον της συμβολής των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μελπομένης στα διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 486019.706 και Y = 4212789.322 έως Χ = 486359.961 και Υ = 4212868.698)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.1412367)
  2. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 3 δέντρων του ρέματος πλησίον του παλαιού Ναυτικού Νοσοκομείου Μελισσίων ανάντη της οδού Θεμιστοκλέους στα διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 486563.161 και Y = 4211813.273 έως Χ = 486742.417 και Υ = 4212145.325)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.1410397)
  3. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 2 δέντρων του ρέματος Πικροδάφνης από την οδό Ξάνθης έως την οδό Λεντάκη στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 475152.586 και Y = 4197312.754 έως Χ = 474952.031 και Υ = 4197231.971)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.1204478-1189055)
  4. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 3 δέντρων του ρέματος Πικροδάφνης από την οδό Θράκης έως την οδό Θεσσαλονίκης στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 475660.454 και Y = 4197541.09 έως Χ = 475870.666 και Υ = 4197754.609)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.1101209)
  5. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 5 δέντρων του ρέματος Πικροδάφνης πλησίον της οδού Αμφιάλης στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 Χ = 476711.117 και Y = 4198050.149) (ΑΡ.ΠΡΩΤ.1382933)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.