Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κατά το χρονικό διάστημα Αύγουστος – Δεκέμβριος 2023

Εργασίες καθαρισμού οι οποίες διενεργήθηκαν σε τμήματα ρεμάτων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κατά το χρονικό διάστημα Αύγουστος – Δεκέμβριος 2023:

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ:

  • ΡΕΜΑ ΣΙΛΙΒΑΝΙ ΑΡΤΕΜΙΔΑ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 500421.535 και Ψ: 4201599.674 έως Χ: 500183.939 και Ψ: 4201541.73.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:

  • ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 475444.818 και Ψ: 4217003.879 έως Χ: 475582.667 και Ψ: 4216809.939.

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:

  • ΡΕΜΑ ΚΑΚΟΣΙ, ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 488036.761 και Ψ: 4238896.474 έως Χ: 489039.137 και Ψ: 4239102.32.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:

  • ΡΕΜΑ ΘΩΡΙΚΟ, ΔΙΨΕΛΙΖΑ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 504613.734 και Ψ: 4180961.604 έως Χ: 504608.972 και Ψ: 4181369.327.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚO - 1ο Αρχείο

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚO - 2ο Αρχείο

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.