Ενημέρωση για καθαρισμό ρεμάτων Π.Ε. Βόρειου Τομέα (24/05/2021)

(Α)

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 1 πεσμένου δέντρου του ρέματος από την οδό Πελοποννήσου έως την Λεωφόρο Μεσογείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 484295.444 και Υ = 4206101.663 έως Χ = 483954.263 και Υ = 4206953.094)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.186578)

Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση 1 ρίζας κομμένου δέντρου του ρέματος Χαλανδρίου επί της οδού Ομήρου του Δήμου Πεντέλης - Βριλησσίων (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 Χ = 484423.195 και Υ = 420992.336)

 Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 19 πεσμένων δέντρων του ρέματος Σαπφούς από την οδό Αγίου Αθανασίου έως την οδό 25ης Μαρτίου του Δήμου Αγίας Αμαρουσίου(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 483177.545 και Υ = 4210759.821 έως Χ = 484660.008 και Υ = 421667.735)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.162884)
 
Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 34 πεσμένων δέντρων του ρέματος Θέτιδος από την οδό Θέτιδος έως την οδό Θησέως του Δήμου Κηφισιάς(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 487519.262 και Υ = 4218128.319 έως Χ = 487114.581 και Υ = 4218503.102)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.287234)
 
Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 8 πεσμένων δέντρων του ρέματος Λεύκης από την οδό Θησέως έως την οδό Κιθαιρώνος του Δήμου Κηφισιάς(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 487108.628 και Υ = 4218501.647 έως Χ = 487701.718 και Υ = 4218760.41)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.287234)
 
(Β)
 
Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 18 πεσμένων δέντρων του ρέματος Νεάρχου από την οδό Πλουτάρχου έως την οδό Παλαιολόγου του Δήμου Κηφισιάς(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 484952.046 και Υ = 4215517.37 έως Χ = 484802.291 και Υ = 4215528.483)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.287234 - ΑΡ.ΠΡΩΤ.186574)
 
Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 10 πεσμένων δέντρων του ρέματος Αχιλλέως από την οδό Πλουτάρχου έως την οδό Παλαιολόγου του Δήμου Κηφισιάς(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 484890.662 και Υ = 4215775.339 έως Χ = 484686.404 και Υ = 4215775.604)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.287234 - ΑΡ.ΠΡΩΤ.186574)
 
Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 11 πεσμένων δέντρων του ρέματος Λεύκης από την οδό Σαπφούς έως την οδό Παλαιολόγου του Δήμου Κηφισιάς(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 484801.762 και Υ = 4215943.879 έως Χ = 484726.356 και Υ = 4215981.45)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.287234 - ΑΡ.ΠΡΩΤ.186574)
 
Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 3 πεσμένων δέντρων του ρέματος Πύρνας από την οδό Εμμ. Μπενάκη έως την οδό Κοντογιώργου του Δήμου Κηφισιάς(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 483300.637 και Υ = 4214164.256 έως Χ = 482805.60 και Υ = 4214179.602)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.287234)
 
Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση 14 πεσμένων δέντρων του ρέματος Χαλανδρίου από την οδό Ομήρου έως την οδό Ζακύνθου του Δήμου Αμαρουσίου(Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 484394.752 και Υ = 4209850.12 έως Χ = 484300.031 και Υ = 4209479.967)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.179066)

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.