Ενημέρωση για καθαρισμό ρεμάτων Π.Ε. Βόρειου Τομέα (31/12/2020)

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός  του ρέματος Πύρνας από την οδό Γ. Λύρα έως την οδό Λεωφόρο Θεσσαλονίκης του Δήμου Κηφισιάς (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 481794.361 και Υ = 4214120.07 έως Χ = 480807.728 και Υ = 4214273.794)(ΑΡ.ΠΡΩΤ.794071)(ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.