Ενημέρωση για καθαρισμό του ρέματος Αφαίας του Δήμου Χαιδαρίου (Π.Ε. Δυτικού Τομέα)

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ρέματος Αφαίας του Δήμου Χαιδαρίου παράλληλα της Λεωφόρου Αθηνών (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 από Χ = 467578.111 και Υ = 4207116.55 έως Χ = 465332.19 και Υ = 4206982.803) (ΑΥΤΟΨΙΑ)(ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ).

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.