Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής από 27 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2021

Στο πλαίσιο της τακτικής σας ενημέρωσης για τον καθαρισμό των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής καθώς και για την εισαγωγή στοιχείων στο «Παρατηρητήριο για τα ρέματα της Περιφέρειας  Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 27 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Διονύσου και Ωρωπού ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:

  • ΡΕΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 487776.411 και Ψ: 4217958.894
  • ΡΕΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 485487.76 και Ψ: 4221265.531
  • ΡΕΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 489170.635 και Ψ: 4219627.096

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:

  • ΡΕΜΑ ΑΣΩΠΟΣ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 478533.174 και Ψ: 4240412.936
  • ΡΕΜΑ ΧΑΡΑΔΡΟΣ ΑΦΙΔΝΕΣ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 486661.851 και Ψ: 4226321.729

Συνημμένα σας αποστέλλονται φωτογραφίες από όλες τις προαναφερόμενες εργασίες.
Για το επόμενο χρονικό διάστημα δηλαδή από 4/10/2021 έως 8/10/2021, σύμφωνα με τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ της αρμόδιας υπηρεσίας και του αναδόχου, οι εργασίες καθαρισμού θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε τμήματα των ρεμάτων των ανωτέρω Δήμων

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.