Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για το διάστημα από 1/9/2020 έως 19/10/2020

Για το διάστημα από 1/9/2020 έως 19/10/2020 έχουν ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ οι εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Αχαρνών, Μαραθώνα και Ωρωπού ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:

 • ΡΕΜΑ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 477553.287 και Ψ: 4213136.324 έως Χ: 477560.696 και Ψ: 4213198.501 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
 • ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 475829.92 και Ψ: 4214846.065 έως Χ: 475873.841 και Ψ: 4214913.799 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ:

 • ΡΕΜΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 496597.372 και Ψ: 4215408.041 έως Χ: 496090.694 και Ψ: 4215201.666 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
 • ΡΕΜΑ ΜΙΛΗΤΟΥ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 496524.082 και Ψ: 4222404.102 έως Χ: 497110.003 και Ψ: 4223728.741 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΡΕΜΑ ΟΙΝΟΗΣ (ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ): ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 500009.181 και Ψ: 4219358.874 έως Χ: 977220.467 και Ψ: 4221205.934 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΡΕΜΑ ΟΙΝΟΗΣ (ΘΕΣΗ ΕΚΒΟΛΗ): ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 500009.181 και Ψ: 4219358.874 έως Χ: 977220.467 και Ψ: 4221205.934 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΡΕΜΑ ΟΙΝΟΗΣ (ΘΕΣΗ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ): ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 500009.181 και Ψ: 4219358.874 έως Χ: 977220.467 και Ψ: 4221205.934 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΡΕΜΑ ΡΟΚΦΕΛΕΡ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 497293.625 και Ψ: 4216744.057 έως Χ: 497480.685 και Ψ: 4216783.48 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΡΕΜΑ ΧΡΥΣΙΝΑ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 496049.022 και Ψ: 4223333.982 έως Χ: 496056.43 και Ψ: 4223272.863 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:

 • ΡΕΜΑ ΑΣΩΠΟΣ (ΘΕΣΗ ΑΥΛΩΝΑΣ): ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 471043.995 και Ψ: 4238645.648 έως Χ: 471289.493 και Ψ: 4238721.055 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
 • ΡΕΜΑ ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 492826.126 και Ψ: 4237641.817 έως Χ: 492852.849 και Ψ: 4237665.36ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Επιπλέον, ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού στους Δήμους Ωρωπού και Παλλήνης ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:

 • ΡΕΜΑ ΑΣΩΠΟΣ (ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΟ ΩΡΩΠΟΥ): ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 478102.96 και Ψ: 4239598.018 έως ..."σε εξέλιξη" ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:

 • ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ : ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ 87 από Χ: 489512.147 και Ψ: 4206118.237 έως ..."σε εξέλιξη" ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Για το επόμενο χρονικό διάστημα δηλαδή από 26/10/2020 έως 30/10/2020, σύμφωνα με τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ της αρμόδιας υπηρεσίας και του αναδόχου, οι εργασίες καθαρισμού θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε τμήματα των ρεμάτων των Δήμων Ωρωπού, Αχαρνών και Παλλήνης.

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.