Καθαρισμός ρεμάτων Πειραιώς & Νήσων (2η εργολαβία 2020)

Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων 2η εργολαβία 2020 (Πειραιώς, Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας)

Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός στα εξής ρέματα:

Για την Αίγινα:

 • Λεύκης με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 450194.29, 4176766.86 και συντεταγμένες τέλους 450365.61, 4176777.44.
 • Σκοτεινής κάτω από την γέφυρα στην οδό Καποδιστρίου
 • Αιγινίτισσα – Προφήτη Ηλία με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 452968.287, 4172171.599 και συντεταγμένες τέλους 453236.84, 4172081.64.
 • Συνεργείο Ανακατεύτι - Λεόντι με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 452563.077, 4180282.814 και συντεταγμένες τέλους 452770114 , 4179511.552.
 • Αγίου Βασίλη με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 450895.537, 4175179.520 και συντεταγμένες τέλους 451003.884, 4175340.652.
 • Λεόντι – Εργοστάσιο ΔΕΗ με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 453279.305, 4180085.582 και συντεταγμένες τέλους 453272.294 4179834.344.
 • Άγιοι Απόστολοι με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 453901.739, 4177357.839 και συντεταγμένες τέλους 453753.572, 4177332.042.
 • Αγία Αικατερίνη με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 454664.402, 4177654.173 και συντεταγμένες τέλους 454829.105, 4177408.771.
 • Ροδοτσάνου – Κυψέλη 1 με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 452150.855, 4180309.934 και συντεταγμένες τέλους 452209.328, 4178939.521.
 • Τα τεχνικά στα ρέματα Πλανάκο, Κυλίνδρα, Πόρτες.
 • Το ρέμα της Αγίας Μαρίνας στη θέση μπροστά από το ξενοδοχείο Μάγδα.

Για την Ύδρα:

 • Καμινίων με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 45984, 4132929 και συντεταγμένες τέλους 451948, 4132977.

Για τον Πειραιά:

 • Προφήτη Δανιήλ με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 471629.29, 4201786.31 και συντεταγμένες τέλους 472139.94, 4202133.57.
 • Αγίου Αντωνίου με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 466735.94, 4202977.99 και συντεταγμένες τέλους 466665.17, 4203028.13.
 • Χοάνη- Κωστή Παλαμά με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 497535.38, 4203917.66 και συντεταγμένες τέλους 467453.09, 4203957.88.
 • Καραμπίνη με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 466905.14, 4204236.49 και συντεταγμένες τέλους 467017.59, 4204185.69.
 • Καμινίων με συντεταγμένες αρχής καθαρισμού 469896.65, 4201064.52 και συντεταγμένες τέλους 469825.75, 4201087.94.
 • Κορυδαλλού στα ανάντι και στα πρανή του ρέματος.

 

Σχετικά άρθρα

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.