• ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/50/cropped-1626092423.jpeg
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
  • Λεπτομέρειες
  • Χάρτης
  • Φωτογραφίες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ασφαλέστερη λειτουργία τους.

ΦΑΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 28-06-2020 και έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες :

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης θέρμανσης, εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της μαγειρικής εστίας και του λέβητα, εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, κατασκευή συστήματος αερισμού του χώρου πολλαπλών χρήσεων με την εγκατάσταση εναλλάκτη αέρα – αέρα, διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες, Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο δώμα, επισκευές και χρωματισμοί σε διαφόρους χώρους του υπογείου του κτιρίου.

Την 27-05-2021 υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

 

 

Τύπος
Κτηριακά
Προϋπολογισμός Έργου:
80.598,26 € πλέον ΦΠΑ
Ανάδοχος:
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ
Έκπτωση:
25,13%
Υπογραφή Σύμβασης:
18-03-2019
ΛΗΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (με βάσει την τελευταία εγκεκριμένη παράταση):
28-06-2020
Συμβατικό αντικείμενο με ΦΠΑ:
85.879,20 € πλέον ΦΠΑ

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.