• ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/58/syllogi-metafora-epeksergasia-kai-diathesi-akatharton-perioxon-koropiou-paianias_1646308912.jpeg
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ
  • Παιανία - Κορωπί
  • Λεπτομέρειες
  • Χάρτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:


Α) η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή του Κορωπίου συνολικού μήκους 78 χλμ.,  
Β) η κατασκευή των βασικών συλλεκτήριων αγωγών που εξυπηρετούν τους οικισμούς του Δήμου Παιανίας και του κοινού συλλεκτήρα στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα λύματα από την πόλη της Παιανίας, την πόλη του Κορωπίου, τον οικισμό Καρελλά του Δήμου Κρωπίας και τις βιομηχανικές περιοχές-πάρκα στην περιοχή Κορωπίου-Παιανίας και θα οδηγούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας, συνολικού μήκους  16,63 χλμ.,
Γ) η μελέτη και κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας,
Δ) η κατασκευή του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας 6.123,00μ. (Μ1)
Ε) η μελέτη και κατασκευή του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του υφιστάμενου ΚΕΛ Μαρκόπουλου, συνολικού μήκους 9.249,00 μ. (Μ2)
ΣΤ) η μελέτη και κατασκευή  του κοινού αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας και ΚΕΛ Μαρκόπουλου, συνολικού μήκους 5.040,00 μ. (Μ3)
Z) η μελέτη και κατασκευή σήραγγας πεταλοειδούς διατομής, εσωτερικής διαμέτρου D=4,00 μ., μήκους 1.285 μ. και
H) η μελέτη και κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης του συνόλου των επεξεργασμένων λυμάτων της περιοχής μελέτης, συνολικού μήκους L=1.000 μ..

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :


    Το έργο εκτελείται με έναρξη σύμβασης την 25/07/2013 με αρχική εκτίμηση για ολοκλήρωση εργασιών 2 έτη και 1 ακόμα έτος για δοκιμαστική λειτουργία του από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι στο έργο υπήρχε έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον από την Αρχαιολογική Υπηρεσία (προσωπικό αρχαιολογίας 120 άτομα), και υπήρχαν σοβαρά θέματα ολοκλήρωσης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων που χειρίζεται ο Δήμος Κρωπίας και αδειοδοτήσεων από διαφόρους φορείς (Δασαρχείο, ΥΠΟΙΚ, ΥΕΝ-ΑΕΠΟ, Κτηματική Υπηρεσία, Υπουργείου Υποδομών-ΕΥΔΕΠ –ΕΛΣΕΠ, Αττική Οδός, Λιμεναρχείο, Δ/νση Περιβάλλοντος κλπ) που προέκυψαν καθυστερήσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου στο 92% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου του έργου. Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εργασίες στην παρούσα φάση εκτελούνται κανονικά και τα επιμέρους ποσοστά ολοκλήρωσης εργασιών ανά μέτωπο είναι ειδικότερα:
• Μέτωπο Κορωπίου (Εσωτερικό δίκτυο) : Έχει ολοκληρωθεί το 100% του φυσικού αντικειμένου και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης.
• Μέτωπο συλλεκτηρίων Αγωγών: Έχει ολοκληρωθεί το 100% του φυσικού αντικειμένου και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης.
• Μέτωπο Αγωγών Διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί το 99% του φυσικού αντικειμένου. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στη μη ολοκλήρωση κατασκευής του αγωγού Διάθεσης Μ1 κάτω από το ρέμα του Ερασίνου όπου οι εργασίες έχουν εκκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου.
• Μέτωπο Σήραγγας: Η κατασκευή σήραγγας συνολικού μήκους 1.350,00μ. έχει ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ολοκλήρωσης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και οδών πρόσβασης στα μέτωπα εισόδου και εξόδου της σήραγγας. Μετά την απομάκρυνση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην έξοδο της σήραγγας εκτιμάται η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών εντός τριάντα (30) ημερών.
• Μέτωπο ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου: Έχει ολοκληρωθεί το 93% του φυσικού αντικειμένου εργασιών και στην παρούσα φάση υφίσταται αναστολή εργασιών έπειτα από το υπ’ αριθμ. 456797/1.7.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας, ώστε να εναρμονιστούν οι εναπομείναντες εργασίες με την κατασκευή των νέων έργων προκειμένη για την υλοποίηση της Αρ.20580/2020 Απόφασης του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.
• Μέτωπο Υποθαλάσσιου Αγωγού: Όσον αφορά τις εργασίες κατασκευής του Υποθαλάσσιου αγωγού, μετά την από 21-09-2020 υπογραφή της 1η Σ.Σ.Ε έχουν εκκινήσει οι εργασίες κατασκευής και έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 19,8% του φυσικού αντικειμένου. Την 25/1/2021 εκκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής που παρακολουθούνται από την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Με την Απόφαση 20580/2020 του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αποφασίστηκε να διοχετευθούν και τα λύματα των παραλιακών περιοχών των Δήμων Κρωπίας και Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας και η επεξεργασία να γίνεται σε μονάδες κατάλληλης τεχνολογίας ώστε το παραγόμενο προϊόν να είναι νερό για επαναχρησιμοποίηση για απεριόριστη άρδευση και εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα.
Εκπονήθηκαν οι σχετικές  μελέτες από τον ανάδοχο του έργου για την υλοποίηση της Αρ.20580/2020 Απόφασης του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την 377/17-2-2021 Απόφαση της. Έχει αποσταλεί σε ΥΠΕΝ σχέδιο ΜΠΕ για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων, ενώ αναμένεται η χρηματοδότηση από την ΕΥΔΕΠ και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στη συνέχεια θα αποσταλεί η συμπληρωματική σύμβαση (2η ΣΣΕ) που απαιτείται σε Οικονομική Επιτροπή (έγκριση ΑΠΕ και σύναψη 2ης ΣΣΕ) και Ελεγκτικό Συνέδριο (νομιμότητα σύναψης ΣΣΕ) .
Το σύνολο της δαπάνης που περιλαμβάνεται στην 2η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε  31.953.353,98€ (περιλαμβανομένης της έκπτωσης των ομάδων και του ποσοστού για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%). Το ποσό που αντιστοιχεί στο κονδύλι των απροβλέπτων (9%) είναι 2.875.801,86€ και συνεπώς η δαπάνη για την 2η ΣΣΕ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 34.829.155,84€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό (34.829.155,84 / 75.104.662,96 =) 46,37% της Αρχικής Σύμβασης.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:    ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                        
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –
κατά περίπτωση ασκεί χρέη Προϊσταμένης Αρχής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Τύπος
Υδραυλικά
Προγραμματική Σύμβαση:
19/10/2010 & 17/5/2016 Περιφ. Αττικής - Δήμος Κρωπίας-ΕΥΔΑΠ ΑΕ έως 31/12/2023
Χρηματοδότηση:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013, ΣΑΕ 085/8» και «ΕΣΠΑ 2014-2020»
Προϋπολογισμός Έργου:
112.900.193,61€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Ημερομηνία Διαγωνισμού:
26/1/2011
Ανάδοχος:
Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ.
Έκπτωση:
16,5%
Υπογραφή Σύμβασης:
25-07-2013
Αρχική Σύμβαση (ΑΣ):
94.671.304,35 € με ΦΠΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΣ+με επιπλέον εγκρίσεις):
21-09-2020 / 100.661.164,57 € με ΦΠΑ (ΑΣ+Επιπλέον Εγκρίσεις)
ΛΗΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (με βάσει την τελευταία εγκεκριμένη παράταση):
20/09/2021 & 20/09/2022 για δοκιμαστική λειτουργία
ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (από την έναρξη του έργου):
94.844.656,75 € με ΦΠΑ (79ος Λογ) (ποσοστό 92,2%)
Ημερομηνία Ενημέρωσης:
Αθήνα, 13-05-2021

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.