• ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/43/cropped-1618841921.png
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • 18 Κλεισόβης, Πειραιάς 18538, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
 • Λεπτομέρειες
 • Χάρτης
 • Φωτογραφίες

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες αποκατάστασης, αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Κλεισόβης, Οικονόμου, Μ. Χατζηκυριακού και Χατζηκυριακού στον Πειραιά και είναι ιδιοκτησία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας. Το κτήριο διέκοψε την λειτουργία του μετά τις ζημιές που υπέστη στον σεισμό του 1999.

Το διατηρητέο διώροφο κτήριο με υπόγειο και προσθήκη επί πλέον παταριού συνολικής επιφάνειας ορόφων 5.448,43 τμ θα παραδοθεί με ολοκληρωμένες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του.

Περιλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την στατική αποκατάσταση και αντισεισμική θωράκιση του φέροντα οργανισμού από λιθοδομή καθώς και την ανακαίνιση του σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας παρόμοιων ιδρυμάτων με την δημιουργία νέων χώρων για την περίθαλψη περισσοτέρων παιδιών, τον εκσυγχρονισμό των χώρων διαβίωσης των παιδιών και την δημιουργία χώρων καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται :

Α) Αρχιτεκτονικές εργασίες

 • Γενικές καθαιρέσεις επιχρισμάτων, κουφωμάτων, ποδιών, δαπέδων.
 • Κατασκευή νέων επιχρισμάτων και τραβηχτών επιχρισμάτων όψεως.
 • Κατασκευή νέων εσωτερικών τοίχων και προσθήκη παταριού κάτω από την στέγη.
 • Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων, μαρμάρινων ποδιών.
 • Κατασκευή νέων επιστρώσεων δαπέδων, ψευδοροφών, κιγκλιδωμάτων.
 • Συνέχιση των τριών μαρμάρινων κλιμακοστασίων μέχρι το επίπεδο του παταριού.
 • Μόνωση δωμάτων και στέγης, επικεράμωση, χρωματισμοί.
 • Β) Εργασίες ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας
 • Εκσκαφή και ενίσχυση θεμελίων με περίδεση των τοίχων θεμελίωσης και κατασκευή χαλινών.
 • Βαθύ αρμολόγημα, τσιμεντενέσεις και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
 • Ολική καθαίρεση των δαπέδων των ορόφων και κατασκευή νέων σύμμεικτων πλακών επί μεταλλικών φορέων.
 • Κατασκευή μεταλλικού φέροντα οργανισμού παταριού.
 • Καθαίρεση της υπάρχουσας ξύλινης στέγης και ανακατασκευή νέας ίδιας μορφής.
 • Γ) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
 • Αποξηλώσεις – καθαιρέσεις παλαιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Εγκατάσταση ανελκυστήρα προσώπων που να ικανοποιεί και άτομα ειδικών κινητικών αναγκών.
 • Εγκατάσταση 2 αναβατορίων.
 • Νέες εγκαταστάσεις υδρεύσεως – αποχετεύσεως – κλιματισμού – θερμάνσεως – ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών – ασθενών και δικτύου γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.
 • Εξοπλισμός χώρων υγιεινής, φωτισμού κ.λ.π.

Δημιουργία υποσταθμού μέσης τάσεως. 

Τύπος
Κτηριακά
Συνημμένα
Προϋπολογισμός Μελέτης:
17.296.260,00 €
Προγραμματική Σύμβαση:
26/02/2014 (υπογραφή) έως ολοκλήρωση του έργου
Χρηματοδότηση:
Συγχρηματοδοτούμενο (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, με κωδ. 2016ΕΠ08510017)
Προϋπολογισμός Έργου:
17.296.260,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία Διαγωνισμού:
30-09-2014
Ανάδοχος:
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
Έκπτωση:
55,36%
Υπογραφή Σύμβασης:
06-02-2015
Αρχική Σύμβαση (ΑΣ):
7.721.326,73 € με ΦΠΑ (ΑΣ)
Εκτιμώμενη Λήξη Έργου (με βάσει αίτημα παράτασης του αναδόχου ή κατ΄ εκτίμηση):
25-06-2021
Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (από την έναρξη του έργου):
85%
Ημερομηνία Ενημέρωσης:
Αθήνα, 08-4-2021

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.